عکس متحرک

عکس عاشقانه غمگین

0.030701001318764409_parsnaz_ir ...

عکس نوشته های زیبا

sad-unhappy-girl ...

عکس عاشقانه متحرک زیبا

دلمان کوچک است ولی آنقدر جا دارد که برای هر عزیزی که دوستش داریم نیمکتی بگذاریم برای همیشه ی عمر

عکس متحرک عاشقانه زیبا

اگر دروغ رنگ داشت؛ هر روز شاید، ده ها رنگین کمان، در دهان ما نطفه می بست، و بیرنگی، کمیاب ترین چیزها بود. . . . اگر شکستن قلب و غرور، صدا داشت عاشقان، سکوت شب را ویران میکردند

عکس متحرک عاشقانه

گفتم :   تمام وجودم از آن تو بود   مشکلم چیست که با من چنین میکنی ؟   گفت :   آنقدر خوبی که حالم را بهم میزنی ...