عکس نوشته

عکس عاشقانه غمگین

0.030701001318764409_parsnaz_ir ...

عکس نوشته های زیبا

sad-unhappy-girl ...

متن نوشته های عاشقانه جدید

731-05 روزگـار میخندے ؟ کـمے حرمـت نگـﮧ دار بے حیا ! مگـر نمے بینے سیـاه پــوش آرزو هـا شـده ام .. بـہ سلامتے כلم. . . ڪـہ براے ڪسے تنگ شכـہ . . . ڪـہ حتے ... روحش هم از ایטּ כلتنگیم ... خبر نכاره......  כوستت כارم بهایش هر چـہ هست روے چشمانم ایטּ روز ها عجب כلم هواے اטּ ...

عکس نوشته بی احساس وغمگین۹۳

حسادت میکنم به تو ...!!که آسانکه آسودهفراموش میکنیامافراموش نمیشوی .. بـــــے آنکـﮧ اجازه بگیردقــَلبم را اسیر نگاه خویش کرבو مَـטּ نیز بـے آنکـﮧ بـבانم چراچشمانَم را بـﮧ انتظار نگاهَش روانـﮧ ساختمو פـال بـے آنکـﮧ بخواهمבر فراقش گونــــــﮧ هایم را میزبانشـَبنم چشمانم ساختـﮧ ام تـــــو مـــــرا نـادیــــده بـگـیــــر . . .و مــــــــنبـدنـــم روز بـــه روز کـبـــــودتـر مـی شــــود . . ...

عکس نوشته های عاشقانه ۹۳

عکس نوشته های زیبا