زندگینامه

زندگینامه سعدی

      سعدی در شيراز زاده شد. سعدی هنوز کودک بود که پدرش در گذشت. در دوران کودکی با علاقه زیاد به مکتب می‌رفت و مقدماتـــــــ   علوم را می‌آموخت. هنگام نوجوانی به پژوهش و دین و دانش علاقه فراوانی نشان داد. اوضاع نابسامان ایران در پایان دوران سلطان محم خوارزمشاه و بخصوص حمله سلطان غياث الدين ، برادر حلال الدين خوارزمشاه به شیراز ...