عکس بی احساس

عکس عاشقانه غمگین

0.030701001318764409_parsnaz_ir ...

عکس نوشته های زیبا

sad-unhappy-girl ...

عکس های عاشقانه و غمگین

247322209-parsnaz-ir

دخترونه

(131)

اس ام اس دلتنگی جدید

چه رازی در این جمله است

دوستت دارم

که هرکه می گوید عاشق تر میشود

و هرکه می شنود بی تفاوت تر..... من از اعدام نمى ترسم نه از چوبش نه از دارش من از پایان بى دیدار میترسم . . . زندگی باید کرد: گاه با یک گل سرخ گاه با یک دل تنگ گاه باید رویید در پس یک باران گاه باید خندید با غمی بی پایان!!! . . . خاک بر سرِ تمامِ این کلمات اگر تو از میانِ تمامشان نفهمی من دلتنگم . . . ! . . . میـــــــ ـان دِلتَنگــــــی ...

عکس نوشته بی احساس وغمگین۹۳

حسادت میکنم به تو ...!!که آسانکه آسودهفراموش میکنیامافراموش نمیشوی .. بـــــے آنکـﮧ اجازه بگیردقــَلبم را اسیر نگاه خویش کرבو مَـטּ نیز بـے آنکـﮧ بـבانم چراچشمانَم را بـﮧ انتظار نگاهَش روانـﮧ ساختمو פـال بـے آنکـﮧ بخواهمבر فراقش گونــــــﮧ هایم را میزبانشـَبنم چشمانم ساختـﮧ ام تـــــو مـــــرا نـادیــــده بـگـیــــر . . .و مــــــــنبـدنـــم روز بـــه روز کـبـــــودتـر مـی شــــود . . ...