Tag Archives: عکس زیبای عاشقانه

عکس عاشقانه متحرک زیبا

دلمان کوچک است ولی آنقدر جا دارد که برای هر عزیزی که دوستش داریم نیمکتی بگذاریم برای همیشه ی عمر

عکس متحرک عاشقانه زیبا

اگر دروغ رنگ داشت؛ هر روز شاید، ده ها رنگین کمان، در دهان ما نطفه می بست، و بیرنگی، کمیاب ترین چیزها بود. . . . اگر شکستن قلب و غرور، صدا داشت عاشقان، سکوت شب را ویران میکردند