Tag Archives: عکس متحرک

عکس عاشقانه متحرک زیبا

دلمان کوچک است ولی آنقدر جا دارد که برای هر عزیزی که دوستش داریم نیمکتی بگذاریم برای همیشه ی عمر

عکس متحرک عاشقانه

گفتم :   تمام وجودم از آن تو بود   مشکلم چیست که با من چنین میکنی ؟   گفت :   آنقدر خوبی که حالم را بهم میزنی ...