Tag Archives: متن عاشقانه

عکس عاشقانه متحرک زیبا

دلمان کوچک است ولی آنقدر جا دارد که برای هر عزیزی که دوستش داریم نیمکتی بگذاریم برای همیشه ی عمر